Rejstřík kolonií

Na této stránce naleznete rejstřík téměř všech známých pražských nouzových kolonií rozdělený přehledně podle jejich polohy a úrovně zachovalosti. Kromě dodnes do z větší části dochovaných kolonií jsou zde evidovány také místa, kde už z původního charakteru lokality nezbylo téměř nic než pár domků. Dále nesmí chybět více či méně dávno zaniklé lokality. Jako speciální heslo je zde uvedená plánovaná, ale nikdy nepostavená obecní kolonie na Chodově

Počet kolonií

Rozhodně se nejedná o kompletní výčet všech nouzových kolonií v Praze. Koneckonců Ctibor Votrubec jich během svého výzkumu v padesátých letech zaznamenal rovných 61. Nepočítal však již zbořené. Kromě výzkumníků v 50. a 60. letech jako Ladislav Štěpánek a Vanda Tůmová záznamy o existenci nouzových kolonií v Praze vedli také zastupitelé města nebo statistici. Vždy se však jednalo o neúplné výčty.

Jeden z těchto běžně dostupných nekompletních výčtů je k nalezení také v tomto článku na Wikipedii. Na mapě níže od Ctibora Votrubce jsou zobrazeny pouze ty nouzové kolonie s počtem nad 20 domků. Informace o dalších koloniích jsem proto získával z dalších zdrojů, které uvádím v této záložce. Všechny aktuálně popsané pražské nouzové kolonie si můžete také přehledně zobrazit na tomto odkaze. Zatím jejich celkový počet odhaduji na číslo kolem 90 – 100, přičemž za nouzovou kolonii považuji shluk aspoň 5 nouzových staveb. V budoucnu přibudou na web další hesla stejně, jako bude pokračovat práce na tomto projektu.

Výzva k doplnění

Celkově se mi zatím podařilo zmapovat a popsat více než 50 těchto nouzových kolonií. Za jakékoliv případné doplnění a opravy budu určitě rád. Fotografie v rejstříku fungují jako odkazy s proklikem na stránku věnovanou konkrétní kolonii.

mapa-nouzovych-kolonii-votrubec
Mapa pražských nouzových kolonií od Ctibora Votrubce z článku Ke studiu zanikajících nouzových kolonií na území Československa. Zdroj: Votrubec in Viktorínová 2010