Údolí děsu

  • Status kolonie: zaniklá

  • Poloha: Libeň, v kopci nad dnešní Klihařskou ulicí

  • Vznik: 20. léta 20. století

  • Zánik: asi 60. léta 20. století, poslední zbytky stály ještě v 90. letech

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 1,2 ha

nouzova-kolonie-udoli-desu-domy-1963
Nouzová kolonie Údolí děsu v roce 1963. Snímek: http://usedlosti.ctrnactka.net/pos62.htm

Nouzová kolonie Údolí děsu

Nouzová kolonie Údolí děsu byla pravděpodobně vůbec první, která v Libni vznikla. Dnes mnohem známější a naopak dochované kolonie Na Hájku a Na Kotlasce si na svůj vznik musely počkat až do konce 30. let, stejně jako blízká KlihařkaLabuťka dokonce vznikla až po 2. světové válce. Podobně jako její následovnice i ona byla postavena ve svahu a to směrem z dnešní Klihařské ulice k vinici Machálka

Na této kolonii kromě její malebné kopcovité polohy jistě zaujme i její nezvyklý název. Údolí děsu je příkladem mnoha opovržlivých a hanlivých názvů, jež některé kolonie za 1. republiky více či méně zaslouženě získaly. Kolonie zaniká nejspíš koncem 60. let, ale podle leteckých snímků zůstávala nezbourána pouze malá část v těsném sousedství Labuťky až do konce tisíciletí. Zajímavostí je, že se kolonie objevila ve filmu Ztracená tvář s Vlastimilem Brodským.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích