Spřátelené projekty

Dělnické kolonie

Portál Dělnické kolonie se zaměřuje na různé formy sociálního bydlení na území českých zemí, tedy nejen na nouzové kolonie, ale i zaměstnanecké nebo tzv. protokolonie. Za projektem stojí doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., spolupracující s dalšími partnerskými subjekty. Projekt je financován z prostředků Akademie věd ČR.

Prozatím v rámci této spolupráce vznikla hesla níže, jichž jsem autorem, další se chystají:

Pražská předměstí

Web Pražská předměstí tvořený výzkumným týmem Přírodovědecké fakulty UK Urbánní a regionální laboratoř dokumentuje historický vývoj obyvatelstva vnitřních (tehdy okrajových částí) Prahy, tedy i formy bydlení včetně nouzových kolonií. Jedním z výstupů je tzv. Atlas obyvatelstva. Spolupráce spočívá mimo jiné v také ve vývoji nové mapové aplikaci určené pro zobrazení pražských nouzových kolonií na pozadí historických leteckých snímků.