Labuťka

  • Status kolonie: dochovaná

  • Poloha: Libeň, kopec Labuťka

  • Vznik: 1945

  • Typ kolonie: asi 4. typ

  • Největší rozsah: asi 3,6 ha

 
 
nouzova-kolonie-labutka-domy-2014
Zdroj: Wikipedie

Nouzová kolonie Labuťka

Nouzová kolonie Labuťka je nejspíše nejmladší pražskou kolonií vůbec. Vznikla totiž až v roce 1945, a to jako možnost získat provizorní bydlení pro obyvatele domů na Palmovce poškozených během náletů. Její historie je trochu zastřená, ale lze se o ní dozvědět něco málo na stránkách Prahy Neznámé. Údajně kolonie vznikla i na popud města s tím, že jakmile budou domy opraveny, budou se do nich obyvatelé moci vrátit. K tomu však po nástupu nového režimu v roce 1948 nikdy nedošlo, protože pozemky jim byly odebrány. 

Kolonie má nádhernou polohu na zeleném kopci, ostatně podobně je to u ostatních kolonií v Libni. Nachází se také nedaleko vinice Máchalky. Na rozdíl od svých starších sousedek, jižněji položených kolonií Údolí děsu a Klihařky, nám Labuťka zůstala dochovaná dodnes. Pozvolně se však v průběhu let proměnila na zahrádkářskou kolonii.

Vývoj kolonie na na mapách a leteckých snímcích