Klihařka

  • Status kolonie: zaniklá

  • Poloha: Libeň, Klihařská ulice

  • Vznik: 30. léta 20. století

  • Zánik: 60. léta 20. století

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 0,3 ha

 
 
 
nouzova-kolonie-kliharka-letecky-snimek-1945
Rok 1945. Kolonie vznikla blízko továrny na klih nedaleko Rokytky

Nouzová kolonie Klihařka

Nouzová kolonie Klihařka stávala nedaleko kolonie Údolí děsu v prostoru vymezeném ulicí Klihařská a potokem Rokytka a své jméno získala podle blízké továrny na klih – tedy lepidel. Ostatně na spojitost upozorňuje i název přilehlé ulice. Samotná kolonie podle leteckých snímků vznikla až ve druhé polovině 30. let a lidé tehdy postavili v přibližně obdélníkovém prostoru asi 20 domků v 5 až 6 řadách. Kolonie zanikla už v 60. letech a dnes území vypadá velmi odlišně díky výstavbě silniční spojky mezi Vysočany a Libní.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích