Kolonie neznámé

Při svém pátraní po pražských nouzových koloniích jsem narazil na několik z nich, u kterých si nejsem jistý zejména jejich umístěním, či názvem. Pro účely tohoto webu jim říkám kolonie neznámé. Vzhledem k tomu, že jména kolonií nebyla rozhodně ustálená, je možné v mnoha případě uvažovat o alternativním názvu již známé kolonie s rejstříkovým záznamem na těchto stránkách. Některé z těchto kolonií zmiňuje Stanislav Holubec s odkazem na Referát o prohlídce provisorních obydlí v obvodu hlavního města Prahy z roku 1926, který přikládám. Na další odkazuje Ctibor Votrubec na své mapě kolonií k roku 1961. Proto prosím především čtenáře a pamětníky, kteří jsou s níže uvedenými koloniemi seznámeni, o upřesnění přímo v komentářích na stránce. 

Děkuji za spolupráci!

Kolonie neznámé dle Referátu z roku 1926

referat-o-prohlidce-provisornich-obydli-v-obvody-hlavniho-mesta-prahy

Nad Jezerkou a Bořkova ulice

Je možné, že kolonie Nad Jezerkou se nacházela někde v oblasti Pankráce. Buďto v blízkosti kolonií Na Děkance a U družstva Klid, nebo se zde jedná o alternativní název pro jednu z těchto kolonií. Bořkova ulice by v tomto případě musel být alternativní název kolonie Na Děkance vzhledem k počtu domů uvedených v tabulce.

V rybníčkách

Pravděpodobně se jedná o alternativní název kolonie Za drahou. Je však možné, že se jednalo i o jinou kolonii. 

Pod Homolí

Tato kolonie je skutečnou záhadou. Homole je název návrší, podle kterého je pojmenována i zastávka „Na Homoli“ v Černokostelecké ulici. K nejbližším koloniím patří kolonie Za drahou. Je tedy také možné, že se jedná o alternativní název této osady.

Vackov / Viktorka

Z tabulky není úplně jasné, zda se jedná o jednu a tu samou kolonii, či ne. Jana Viktorínová oba názvy slučuje do jednoho, a proto tedy i na těchto stránkách chápu oba názvy jako alternativy. Je však také možné, že se jednalo o dvě různé osady. Je zvláštní, že jsou v tabulce názvy řazeny do katastru Strašnic, i když by se nacházejí na Žižkově.

Vrch sv. Kříže

Kolonie se měla nacházet někde v oblasti Vrchu sv. Kříže a podle Ctibora Votrubce měla zaniknout někdy začátkem 60. let. Možná se jednalo o malou kolonii domků U Kapslovny.

Jeseniova ulice

Další záhada. Jeseniova ulice na Žižkově je poměrně dlouhá a kolonie se mohla nacházet kdekoliv v jejím okolí, ať už v oblasti Vrchu sv. Kříže nebo Židovských pecí. Také je možné, že jsou tímto názvem označovány samotné Židovské pece

Kolonie neznámé dle mapy Ctibora Votrubce z roku 1961

mapa-nouzovych-kolonii-votrubec
Mapa nouzových kolonií. Zdroj: Votrubec in Viktorínová 2010

K Vackovu

Umístění kolonie K Vackovu je zvláštní, protože Vackov se nachází na západ od Jarova a zde je tomu naopak. Možná se Ctibor Votrubec s umístěním spletl, nebo tak označuje výše zmíněnou kolonii Vackov / Viktorka.

Libeňský ostrov

Jednalo se pravděpodobně o dělnickou kolonii, tedy ne nouzovou, což je výrazný rozdíl. Řadili bychom ji tedy spíše ke koloniím jako Buďánka nebo Mrázovka.

Na Stráži

Na mapě Ctibora Votrubce je označena jako „Na Strži“. Pravděpodobně se však jedná o chybu, protože ulice Na Strži a stejnojmenná kolonie se nacházela v Krči. Votrubec tím možná měl na mysli tradiční libeňský pomístní název Na Stráži. Otázkou je, kde konkrétně se kolonie nacházela. Její umístění odhaduji i dle leteckých snímků nedaleko Chrastavské ulice a ulice Na Stráži, ale těžko říct.

Pískovna na Veleslavíně

Tuto kolonii zmiňuje Ctibor Votrubec na str. 123 ve svém článku k uvedené mapě, žádný další zdroj nebo zmínku o jejím přesném umístění jsem nenalezl.

Dělnické kolonie na Císařském ostrově

Na straně 111 ještě zmiňuje pravděpodobně dělnickou kolonii na Císařském ostrově, která zanikla již před rokem 1961. Pravděpodobně i dle leteckých snímků jich zde bylo více. Další zdroje zatím mlčí.

Ostatní záhadné kolonie

Níže následují další kolonie, které jsou uváděny v různých zdrojích, ale informace o jejich poloze, či historii jsou nejasné:

Černá Indie

Tuto kolonii zmiňuje Ladislav Kukla na straně 44 v knize Konec bahna Prahy. Nacházela se údajně někde na Žižkově. Kromě toho je uváděna také v článcích k výstavě Chudá Praha Jany Viktorínové.

Na Askánce

Tato nejspíš dělnická kolonie je zmíněna v diskuzním klubu STARÁ PRAHA na stránkách Okoun.cz. Prý zanikla již před 2. světovou válkou a její obyvatelé byli pravděpodobně zaměstnanci místního podniku Askania. Nacházela se někde na Praze 6.

Nouzové kolonie na území Břevnova

Na území Břevnova bylo alespoň dle fotografií z Archivu hl. města Prahy několik desítek nouzových domků. Některé se nacházely v bývalé pískovně Vinička při Radimově ulici, jiné zase v lomech pod usedlostí Ladronka.

nouzova-kolonie-vinicka-domy
Nouzová kolonie v bývalé pískovně Vinička v roce 1940. Snímek: Dub, Václa. Archiv hl. města Prahy

Nouzové kolonie na území Střešovic

Petr Ryska v knize Praha Neznámá II zmiňuje, že se v okolí ulice Pod Bateriemi měla nacházet za 1. republiky nouzová kolonie Pískovna. Přesné detaily nejsou známy.

Nouzové stavby v Dolních Chabrech

Nouzové domky jsou zmiňovány i v Dolních Chabrech dle tohoto článku. Jejich přesné umístění není známo.

Nouzová kolonie na území Kunratic

Nedaleko Zelených domků v Kunraticích se nachází zapadlá ulička Pískovna se zástavbou drobných domků. Je možné, že se jednalo o malou nouzovou kolonii.

Za Zelenou liškou

Kolonii s tímto názvem zmiňuje Jana Viktorínová. Asi tím označuje kolonii Za Reitknechtkou nebo Na Kopečku.

Reitknechtka

Článek na Wikipedii o Zelené Lišce uvádí nouzovou kolonii Reitknechtka. Pravděpodobně je tím míněna kolonie Za Reitknechtkou.

Chodovská kolonie

Bohumil Melichar ve své diplomové práci zmiňuje dle dobového tisku jakousi kolonii na Chodově nejasného umístění. Je záhadou, kde se nacházela.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *