Za drahou (V rybníčkách)

  • Status kolonie: zaniklá

  • Poloha: Strašnice, mezi Rabakovskou ulicí a železniční trati z Vršovic do Libně

  • Vznik: asi 20. léta 20. století

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 6,5 ha

nouzova-kolonie-za-drahou-domy
Drobné nouzové domky v ulic K Háječku. Snímek: ŠJů. Wikipedie

Nouzová kolonie Za drahou

Nouzová kolonie Za drahou je jedinou na území Strašnic. Kolonie Na Slatinách do katastru čtvrti zasahuje jen malou částí. Dodnes dochovaný soubor nouzových domků vznikal pravděpodobně během 20. let a s různými obměnami se nám dochoval dodnes. Svůj název kolonie získala podle přilehlé původní nákladní tratě z Vršovic do Libně. V 60. letech se uvažovalo o jejím zbourání a zastavění rozvíjející se průmyslovou zónou Hostivař-Malešice, ale k tomu nikdy nedošlo. Jako druhý název je někdy uváděn V rybníčkách podle historického pomístního jména.

V roce 1962 dokonce zdejší domky získaly normální čísla popisná a ulice byly pojmenovány, čímž oficiálně došlo ke zrušení statusu nouzové kolonie. Dodnes však můžeme při procházce úzkými ulicemi narazit na staré tabule označující provizorní stavby, i když mnoho domů je již výrazně přestavěných, a duch původní kolonie se tak vytrácí.

Vývoj kolonie na leteckých snímcích