Na Kotlasce

  • Status kolonie: dochovaná

  • Poloha: Libeň, jižní úpatí kopce Hájek

  • Vznik: konec 30. let 20. století

  • Typ kolonie: 2. a 3. typ

  • Největší rozsah: cca 2,5 ha

nouzova-kolonie-na-kotlasce-domy
Ulička v nouzové kolonii Na Kotlasce v roce 2017. Z archivu autora

Nouzová kolonie Na Kotlasce

Nouzová kolonie Na Kotlasce oplývá společně s její sousedkou kolonií Na Hájku asi nejkrásnější polohou ze všech osad tohoto typu v Praze. Nacházejí se na zalesněném svahu kopce Hájek s krásným výhledem na Libeň, Vysočany, ale i na přilehlé centrum Prahy. Není divu, že sám slavný spisovatel Bohumil Hrabal kopec nazval pražským Montmartrem. 

Obě kolonie začaly vznikat až těsně před začátkem 2. světové války. Kotlaska vyrostla na jižní úpatí kopce a svůj název dostala podle stejnojmenné usedlosti a bývalé továrny na dýmky. Podél vrstevnic kopce tak vyrostly drobné domky, někdy upravené z vyřazených železničních vagonů. Uličky jsou zde velmi úzké, a i z toho důvodů mají místní obyvatelé problém získat trvalé popisné číslo, zkrátka se sem nedostanou vozy pohotovostních služeb. I přesto si místní svépomocí vybudovali vodovod, s kanalizací je to však mnohem složitější. Ostatně potíže museli mít kolonisté už jen při samotné výstavbě, kdy do kopce skrz úzké uličky tahali stavební materiál.

Kotlaska dodnes oplývá zajímavým geniem loci a je příjemným zeleným ostrovem uprostřed velkoměstské zástavby s nádherným výhledem. Několikrát se ji pokusili úředníci a politici zbourat a část domků musela v 70. letech ustoupit tzv. Holešovické přeložce. Známá je historka, kdy se sám prezident Husák shlížející z Hájku na výstavbu nové železniční tratě zhrozil nad touto kolonií a důrazně místním politikům vyčinil za to, že s tímto „problémem“ dosud nikdo nic neudělal. Obě kolonie však přežily veškeré snahy o demolici a dnes se dlouhodobě uvažuje o jejich úpravě na klasickou čtvrť rodinných domků s širšími ulicemi.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích