Na Hájku

  • Status kolonie: dochovaná

  • Poloha: Libeň, severní úpatí kopce Hájek

  • Vznik: konec 30. let 20. století

  • Typ kolonie: 2. a 3. typ

  • Největší rozsah: asi 2,1 ha

nouzova-kolonie-na-hajku-domy
Ulice Na Hájku, dům č. 470. Snímek: ŠJů. Wikipedie

Nouzová kolonie Na Hájku

Nouzová kolonie Na Hájku oplývá společně s její sousedkou kolonií Na Kotlasce asi nejkrásnější polohou ze všech osad tohoto typu v Praze. Nacházejí  se na zalesněném svahu kopce Hájek s krásným výhledem na Libeň, Vysočany, ale i na přilehlé centrum Prahy. Není divu, že sám slavný spisovatel Bohumil Hrabal kopec nazval pražským Montmartrem. 

Stejně jako její sousedka i kolonie Na Hájku vznikala až koncem 30. let těsně před 2. světovou válkou. Na rozdíl od ní zde však měli kolonisté lepší podmínky pro výstavbu díky tomu, že sem vede široká příjezdová cesta z ulice Na Hájku, která navíc není tak strmá jako uličky Nad Kotlaskou. I Hájek přežil všechny snahy o zbourání a jediným větším zásahem do jeho struktury byla výstavba Holešovické přeložky na východní straně kopce. Tím byly zaslepeny místní uličky, takže dnes již kolonií není možné jednoduše procházet jako tomu bylo dříve, když byly propojené.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích