Hliník

  • Status kolonie: zaniklá

  • Poloha: Motol, u nynějšího hotelu Golf

  • Vznik: 20. léta 20. století

  • Zánik: 1960

  • Typ kolonie: 3. a 4. typ

  • Největší rozsah: asi 2,4 ha

nouzova-kolonie-hlinik
Pohled na Hliník od jihu, za domy Plzeňská ulice. Snímek: 1937

Nouzová kolonie Hliník

Nouzová kolonie Hliník byla jedinou kolonií na území Motola. Nacházela se na pozemcích nynějšího hotelu Golf. Patřila mezi typ chudinských osad, které vznikaly na strmých svazích obrácených na sever. Mezi další takové patřily například kolonie Za Horou, Na Slatinách nebo Na Hájku. Specifické jméno kolonie údajně vychází ze spojitosti s okolními cihelnami, které byly zásobovány zdejší hlínou. 

Hliník vznikl pravděpodobně ve 20. letech a není bez zajímavosti, že zde svůj podíl mělo bydlení ve vyřazených železničních vagonech, které sem kolonisté museli vytáhnout. Mimo jiné se zde také bydlelo v různých boudách a přístřešcích, ale také v domcích vybudovaných Pražskou obcí. Skoro 23 % bytů však nemělo tekoucí vodu, jak píše Jinonický kurýr, a pro pitnou vodu se muselo až půl kilometru cesty. Není divu, že Hliník měl být mezi prvními koloniemi, které chtěl minulý režim zlikvidovat. Povedlo se mu to již v roce 1960. Dnes zdejší svahy slouží rekreačním účelům, nedaleko se nachází zahrádkářská osada a golfový klub.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích