Arizona

  • Status kolonie: zaniklá

  • Poloha: Jinonice, poblíž ulice Na Vidouli

  • Vznik: 30. léta 20. století

  • Zánik: 60. léta 20. století

  • Typ kolonie: 4. typ

  • Největší rozsah: asi 2,1 ha

nouzova-kolonie-arizona-domy
Arizona asi v roce 1933. Snímek: Wikipedie (neznámý autor)

Nouzová kolonie Arizona

Nouzová kolonie Arizona se společně s dalšími třemi nacházela v Jinonicích. Mezi jinonické kolonie patřily ještě Mexiko, U Bulovky a U Tresorie. Ve stínu Jinonického zámku a kopce Vidoule vyrostly ve 30. letech čtyři řady drobných dřevěných domků s cihlovou podezdívkou. Do dnešních dnů se bohužel nedochovala, ale i tak její existenci dokládají fotografie a vzpomínky pamětníků jako například ta v Jinonickém kurýru.

Arizona patřila mezi kolonie, které vznikaly přímo z popudu pražských zastupitelů k řešení závažné bytové otázky. Hlavní město zde pronajímalo své pozemky kolonistům. Údržbu kolonie a okolních prostranství řešila také Pražská obec. Podobně jako v jiných koloniích zde bydlela pestrá směs obyvatel různých – především – dělnických profesí.

Vývoj kolonie na leteckých snímcích