U družstva Klid (Bořkova nebo také U Blažků)

  • Status kolonie: zaniklá

  • Poloha: na pomezí Krče a Podolí, dnešní křižovatka ulic Pujmanové a Milevská

  • Vznik: 20. léta 20. století

  • Zánik: asi 60. léta 20. století

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 0,8 ha

nouzova-kolonie-u-druzstva-klid-dum
Dům družstva Klid. Snímek: Sudek, Josef. https://www.periferieprahy.cz/pankrac/1_klid.htm

Nouzová kolonie U družstva Klid

Nouzová kolonie U družstva Klid  byla společně s nedalekou kolonií Na Děkance představitelkou provizorních chudinských osad pankrácké periferie, na kterou velmi hezky vzpomíná pan Šerák. Kolonie byla pojmenována podle osamoceného bloku čtyř činžovních domů, který byl dominantou oblasti. Jako další jména jsou uváděna také:

  1. Bořkova kolonie: Podle ulice Bořkova, která vedla severojižním směrem a nacházela se východně od kolonie. Ulice byla v roce 1952 přejmenována na Runczíkovu podle Václava Runczíka, komunistického odbojáře, a zanikla v 80. letech při přestavbě území.
  2. U Blažků: Rodina Blažkova vlastnila přibližně v prostřední části kolonie usedlost č.p. 147 a kromě místních zahradníků patřila mezi poslední zemědělce v oblasti.
Kromě těchto kolonií se zde nacházely další drobné převážně nouzové stavby jako zahradnictví, sběrny surovin, ohrady, sklady a mnoho dalšího. Periferní charakter území zaniká postupně od 60. let, kdy začíná výstavba sídliště Pankrác I. Jsou zbořeny všechny provizorní stavby. Činžovní dům družstva Klid přečkal do roku 1981. Dnes bychom na místě periferie nalezli sídliště a mrakodrapy. Území se změnilo k nepoznání.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích