K Vackovu

  • Status kolonie: zaniklá

  • Poloha: Malešice, při ulici Malešická

  • Vznik: asi 20. léta 20. století

  • Zánik: kolem roku 2000

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: cca 0,9 ha

nouzova-kolonie-k-vackovu-letecky-snimek-1945
Kolonie na leteckých snímcích v roce 1945

Nouzová kolonie K Vackovu

Nouzová kolonie K Vackovu je druhou kolonií na území na území Malešic vedle kolonie U Obecní cihelny. Na rozdíl od ní se však do dnešních dnů nedochovala. Jednalo se o malou osadu přiléhající k ulici Malešická při cestě na Jarov a neobsahovala více než 15 domků. Zaujme hlavně téměř dokonalý obdélníkový půdorys kolonie. Výraznou proměnou prošlo v 60. letech území na jih od ní, kde vzniklo nejprve sídliště Malešice a později v roce 1970 i Malešický park, který prošel nedávno zdařilou rekonstrukcí. O kolonii nelze nalézt prakticky žádné zmínky, a to ani o její likvidaci, ke které došlo na přelomu tisíciletí. Na jejím místě dnes najdeme sportovní centrum Hector s tenisovými kurty a po kolonii nezbylo ani stopy.

Vývoj kolonie na leteckých snímcích