U Obecní cihelny

  • Status kolonie: dochovaná

  • Poloha: Malešice, stejnojmenná ulice

  • Vznik: asi 20. léta 20. století

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 0,5 ha

nouzova-kolonie-u-obecni-cihelny-domy
Domy v kolonii. Snímek: Hrdlička, Pavel. Wikimedia Commons

Nouzová kolonie U Obecní cihelny

Nouzová kolonie U Obecní cihelny je velmi malou osadou v Malešicích ve velké průmyslové zóně na pomezí s Hostivaří. Kolonie má skutečně zajímavou polohu. Sestává se ze dvou čísel popisných 656 a 691, které jsou zasazena do krátké ulice vytvářející oblouk směrem k ulici Polygrafická. O to zajímavější je, že jsou domy a k nim přiléhající drobné stavby obklopeny rozsáhlou průmyslovou zónou, která zde byla plánována již za První republiky. 

Drobné domky v téměř nezměněné podobě přežily dodnes, díky čemuž má místo zajímavou periferní atmosféruSvé jméno kolonie získala podle nedaleké cihelny, která stávala u Černokostelecké ulice. Byla zbourána na přelomu 50. a 60. let. Spolu s kolonií již zaniklou kolonií K Vackovu byla jedinou na území Malešic.

Vývoj kolonie na leteckých snímcích