U Tresorie

  • Status kolonie: poslední zbytky

  • Poloha: Jinonice, sevřena ulicemi Na Hutmance a U Waltrovky

  • Vznik: asi 20. léta 20. století

  • Typ kolonie: 3. typ

  • Největší rozsah: asi 0,5 ha

nouzova-kolonie-u-tresorie-domy
Pohled na kolonii. Snímek: Jinonický kurýr

Nouzová kolonie U Tresorie

Nouzová kolonie U Tresorie byla nejmenší ze všech čtyř na území Jinonic a vlastně na levém břehu Vltavy vůbec. O to více vynikala hustotou zástavby drobných domků, kterých bychom zde podle leteckých snímků mohli napočítat kolem 15 až 20. Kolonie byla pojmenována podle výrobní budovy firmy Tresoria, ke které těsně přiléhala ze západu. Tato firma vyráběla trezory a dokonce se podílela i na zabezpečení pevnostních objektů československého vojska před 2. světovou válkou.

Budova továrny sice zůstala zachována a dodnes slouží strojírenské výrobě firmy HVM Plasma, avšak samotná kolonie zanikla v 70. letech. Kromě jediného osamoceného domu, který dnes patří k továrně. Prošel výraznou přestavbou a můžeme jej vidět z ulice U Waltrovky.

Vývoj kolonie na leteckých snímcích