Za Aero

  • Status kolonie: zaniklá

  • Poloha: Vysočany, při Kolbenově ulici na místě dnešní haly obchodního řetězce Möbelix

  • Vznik: 1930

  • Zánik: konec 80. let 20. století

  • Typ kolonie: 4. typ

  • Největší rozsah: asi 2,7 ha

nouzova-kolonie-za-aero-domy
Nouzová kolonie Za Aero. Snímek: Czumalova nástěnka. https://czumalo.wordpress.com/2013/08/13/co-jsme-ve-vysocanech-a-libni-uz-nevideli-viii-barakove-kolonie/

Nouzová kolonie Za Aero

Nouzová kolonie Za Aero vznikla v roce 1930 jako sousedka východněji položené Číny. Na vlastní náklady ji nechala vybudovat a poté udržovat Pražská obec, a proto se jí také říkalo Obecní kolonie ve Vysočanech. Její druhý název pochází od blízké slavné továrny na výrobu letadel. Oproti sousední Číně zde měli obyvatelé větší komfort. Bydleli v docela úhledných omítnutých domech, které byly vystavěny podle jednotného urbanistického plánu. Celkem zde vzniklo 6 řad domů orientovaných západovýchodním směrem a rozdělených třemi kolmými ulicemi. Ulice nebyly pojmenovány právě nápaditě a dostaly úřední názvy První, Druhá, Třetí, Čtvrtá a Pátá.

V každé řadě bylo celkem 10 bytů o jedné prostorné místnosti s půdou a předzahrádkou. Jen na konci řady byly byty s dvěma místnostmi. Na úroveň kolonií zde existovala vcelku bohatá občanská vybavenost: čtyři konzumy (obchody s potravinami a smíšeným zbožím), tři hospody, dvě řeznictví, holírna, mateřská školka, hokynářství, dvě trafiky a dva obuvníci, jak je zmíněno na stránce Zaniklé obce i v dalších zdrojích.

Kolonie Za Aero nepřežila rozšiřování vysočanské průmyslové zóny a byla zbourána někdy koncem 80. let, jak naznačují i letecké snímky. Dnes bychom na jejím místě nalezli velkou halu obchodního řetězce Möbelix. Čína ji přežila jen o pár let.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích