Za Horou

  • Status kolonie: dochovaná

  • Poloha: Hloubětín, při ulici Českobrodská, mezi ulicemi Třešňová a Cedrová

  • Vznik: 1925

  • Typ kolonie: 2. typ

  • Největší rozsah: asi 17,6 ha

nouzova-kolonie-za-horou-dum
Za Horou - dům č.p. 152 v ulici Jednostranná. Snímek: Google Maps

Nouzová kolonie Za Horou

Nouzová kolonie Za Horou patří do jednoho celku kolonií na pomezí Hrdlořez a Hloubětína. Patří k nim také kolonie Před mostem a Za mostem. Celý komplex kolonií je dochován do dnešní doby ve víceméně stejném rozsahu, nicméně domky byly samozřejmě v průběhu let přestavěny a rekonstruovány.

Kolonie vznikla ve 20. letech, kdy majitelé místních pozemků – sedláci a řád křižovníků s červenou hvězdou – rozprodali malé parcely o velikosti 300 – 500 m² kolonistům za cenu kolem 3000 Kčs. Ti si na nich tehdy ještě ilegálně vybudovali různé dřevěné i zděné domky, které však mohly být kdykoliv zřízenci Pražské obce zbourány. Kolonie však přečkala tyto hrozby do dnešních dnů a přesto, že do jejího území výrazně zasáhl vznik Průmyslového polookruhu, zůstalo nám mnoho domů zachováno v relativně původní podobě dodnes.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích