Na Košíku

  • Status kolonie: dochovaná

  • Poloha: Hostivař, při ulici Na Košíku

  • Vznik: asi 30. léta 20. století

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 3,4 ha

nouzova-kolonie-na-kosiku-domy
Domy v ulici Na Košíku. v roce 2010. Možný pozůstatek kolonie. Snímek: Šjú. Wikimedia Commons

Nouzová kolonie Na Košíku

Nouzová kolonie Na Košíku patří rozhodně mezi ty méně známé. Ani mě by nenapadlo, že se na území Hostivaře nějaká z nich nacházela. Na své mapě ji však zmiňuje Ctibor Votrubec. Údajně tedy měla mít minimálně 20 domků. Existují dva urbanistické celky, které připomínají bývalou kolonii:

– rodinné domky v okolí ulice Na Košíku

– domky v okolí ulice Mezi Potoky. Těch je však na leteckých snímcích příliš málo.

Dnes, pokud se touto čtvrtí budete procházet, byste skutečně neřekli, jakou historii má toto místo. Domky prošly výraznými rekonstrukcemi a úpravami, navíc nikde nejsou k nalezení původní smaltované tabulky označující provizorní stavbu. Kolonie je nám tedy dochována dodnes, ale genius loci se vytratil. I tak se však jedná o velmi příjemnou lokalitu blízko Hostivařského lesoparku

Vývoj kolonie na leteckých snímcích