Židovské pece

  • Status kolonie: zaniklá

  • Poloha: Žižkov, mezi parkem Židovské Pece a Malešickou ulicí

  • Vznik: asi 1922

  • Zánik: asi 60. léta 20. století

  • Typ kolonie: 1. typ

  • Největší rozsah: asi 4,2 ha

Nouzová kolonie Židovské pece

Nouzová kolonie Židovské Pece patřila k nejstarším koloniím na území Prahy. Podobně jako vršovické Zahrádky a nedaleký Krejcárek vznikla pravděpodobně již v roce 1922 a stejně jako tyto kolonie se nacházela na parcelách pronajímaných soukromými vlastníky. Samotná historie místa je tak trochu tajemná. Stávalo zde popraviště a údajně se sem uchylovali židovští obyvatelé Prahy poté, když byli vyhnáni z města. Vyhnání ostatně hrozilo i kolonistům, kteří si zde své bydliště zřizovali ilegálně s tím, že to soukromý majitel přehlížel. 

Kolonie postupně zaniká v 60. letech, i když drobné zbytky zahrádek nadále zůstávají na západ od původní osady při Malešické ulici, pravděpodobně však nebyly její přímou součástí. Dnes území prochází výraznou přestavbou a vznikají zde nové bytové domy.

nouzova-kolonie-zidovske-pece-m-letecky-snimek-1945
Kolonie Židovské pece v roce 1945. Drobné domky, řemeslné dílny a zahrádky, zkrátka periferie města

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích