Plánovaná obecní kolonie V Chodově

  • Status kolonie: plánovaná, ale nikdy nepostavená

  • Poloha: Chodov, mezi Severojižní magistrálou a ulicí Ryšavého

  • Typ kolonie: 1. typ

  • Plánovaný rozsah: asi 6,5 ha

Plánovaná obecní kolonie V Chodově

V oblasti dnešního sídliště Horní Roztyly byla asi na počátku 30. let plánovaná docela rozsáhlá obecní kolonie pracovně nazývaná V Chodově. Měla se sestávat až z 244 domků a zabírat tehdy podstatnou část území mezi dnešní ulicí 5. května (spojkou s D1) a ulicí Ryšavého – na původním plánu sídliště část „Fauna“. Podle dostupných záznamů z Archivu hlavního města Prahy však z výstavby v roce 1932 bez konkrétního důvodu sešlo.

nouzova-kolonie-v-chodove-plan
Regulační plán nouzové kolonie V Chodově. Archiv hl. města Prahy. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/

Vývoj území na leteckých snímcích