Pod zámečkem

  • Status kolonie: dochovaná

  • Poloha: Dolní Chabry, při ulici Pod zámečkem

  • Vznik: asi 30. léta 20. století

  • Typ kolonie: 4. typ

  • Největší rozsah: asi 0,3 ha

nouzova-kolonie-pod-zameckem-domy-1989
Nouzová kolonie Pod zámečkem v roce 1989. Snímek: SURPMO.

Nouzová kolonie Pod zámečkem

Nouzová kolonie Pod zámečkem patří společně s kbelským Nouzovem ke koloniím, které vznikly za první republiky ještě mimo hranice tehdejší Velké Prahy. Osada byla postavena pravděpodobně v 30. letech na kopcovitém pozemku obce Dolní Chabry. Strmý pozemek nevhodný pro zemědělské využití tehdy kolonisté zastavěli dvěma řadami 11 malých přízemních zděných domků s dvojdílnými dispozicemi. Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SURPMO) popisuje v roce 1989 domky takto:

Svislé obvodové konstrukce tvoří většinou dvě příčky na čtvrt cihly, spojené ob 1 vazákem. V rozích a v místě příčné stěny jsou pilíře. Stropy jsou trámové, opatřené rákosovým omítaným podhledem.

Kolonie byla vždy místními velmi dobře udržována a domky postupně přistavovány drobnými stavbami. I proto se nám krásně dochovala dodnes. Pouze dva domky v západní části osady již nestojí a jsou nahrazeny klasickými rodinnými domy. Zajímavostí je, že místní kolonii říkají pouze „domky na skále„. Název přilehlé ulice Pod zámečkem vznikl podle Pražského uličníku dnes zaniklé stavby lidově zvané Zámeček, která sloužila jako stráž pro ochranu procházejících kupců a dalších cestujících. Stavba stávala pravděpodobně na skalnatém ostrohu nad kolonií. 

Za poskytnuté informace děkuji paní Janě Snížkové z OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s.

 

Vývoj kolonie na leteckých snímcích