Nouzov

  • Status kolonie: dochovaná

  • Poloha: Kbely, okolí Nouzovského náměstí

  • Vznik: 1926

  • Typ kolonie: 4. typ

  • Největší rozsah: asi 2,6 ha

nouzova-kolonie-nouzov-domy
Domy v kolonii Nouzov - ulice Troskovická. Snímek: Archiv autora

Nouzová kolonie Nouzov

Nouzová kolonie Nouzov vznikla už v roce 1926. Kbelský úřad 8. října toho roku vyčlenil své pozemky na stavbu provizorních obydlí, které se soustředily až v 6 řadách v okolí dnešního Nouzovského náměstí. Kolonie je dodnes poměrně dobře dochovaná, i když velká část domků prošla rekonstrukcí, která výrazně změnila jejich původní charakter. O kolonii se Kbely zpočátku poměrně dobře staraly, protože již v roce 1934 sem byl přiveden elektrický proud. Vodu však obyvatelé museli získávat z pouličního hydrantu.

Až po roce 1990 se začíná plánovat rekonstrukce Nouzova. Od roku 1997 mají obyvatelé možnost si obecní pozemky odkoupit. Největší změnu kolonie zažívá v roce 2000, kdy je ve všech ulicích namísto původních prašných cest položena zámková dlažba a na Nouzovském náměstí vzniká dětské hřiště. V novém tisíciletí na sever od Nouzova vyrůstá developerský projekt Na zelené louce. Podobu Nouzova před rekonstrukcí zachytil i film Obecná škola. Informace o této kolonii čerpám hlavně z videa od Kbelské tulačky.

Vývoj kolonie na leteckých snímcích