Za mostem

  • Status kolonie: dochovaná

  • Poloha: Hloubětín (dříve katastr Hrdlořez), v okolí ulice Za mosty

  • Vznik: asi 20. léta 20. století

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 4 ha

nouzova-kolonie-za-mostem-dum
Dům č.p. 46 v kolonii Za mostem. Snímek: Google Maps

Nouzová kolonie Za mostem

Nouzová kolonie Za mostem patří do jednotného jednoho celku kolonií na pomezí Hrdlořez a Hloubětína. Patří k nim také kolonie Před mostem a Za Horou. Celý komplex kolonií je dochován do dnešní doby ve víceméně stejném rozsahu, nicméně domky byly samozřejmě v průběhu let přestavěny a rekonstruovány. 

Tato kolonie byla, jak název napovídá, postavena těsně vedle viaduktu železniční dráhy mezi Libní a Malešicemi na nerentabilních pozemcích v kopci obráceném na sever pod Českobrodskou silnicí. Je poměrně rozsáhlá a stále ještě dostavována rodinnými domy a různě upravována. Dříve se nacházela v katastru Hrdlořez stejně jako její sousedka kolonie Před mostem, nyní je součástí Hloubětína.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích