Pískovna Veleslavín

  • Status kolonie: poslední zbytky

  • Poloha: Veleslavín, ulice Pod Novým lesem

  • Vznik: asi 20. léta 20. století

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 0,4 ha

nouzova-kolonie-piskovna-veleslavin-dům
Dům v kolonii Pískovna Veleslavín ev. č. 14. Snímek: Google Maps

Nouzová kolonie Pískovna Veleslavín

Nouzová kolonie Pískovna Veleslavín je zatím jedinou známou větší kolonií na území Veleslavína. Vznikla na místě bývalé pískovny nedaleko areálu teplárny a tratě z Prahy do Kladna podél ulice Pod Novým lesem. Je v lecčems podobná stejnojmenné Pískovně v Hrdlořezech. Z obou dvou už zbývají pouze jeden dva domy, které neprošly výraznou rekonstrukcí a upomínají na zajímavou historii místa.

Patří k nim zejména evidenční čísla 14 a 23. Ostatní domky hlavně ve východní části malé kolonie prošly výraznou přestavbou nebo byly kompletně zbořeny. Za vypátrání této kolonie chci poděkovat panu Davidu Bradáčovi, který informace o domech nalezl také na stránkách MČ Praha 6.

Vývoj kolonie na leteckých snímcích