V Pískovně

  • Status kolonie: poslední zbytky

  • Poloha: Hrdlořezy, ulice Pod Smetankou

  • Vznik: asi 20. léta 20. století

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 0,7 ha

nouzova-kolonie-v-piskovne-dum
Jeden z poslední zbytků kolonie dům č.p. 34. Snímek: Šjů. Wikipedie

Nouzová kolonie V Pískovně

Nouzová kolonie V Pískovně je malá a téměř neznámá osada na území Hrdlořez v ulici Pod Smetankou. Vznikla na místě bývalé pískovny mezi potokem Rokytka a vrchem Smetanka. Zmiňuje ji Stanislav Holubec s odkazem na Referát o prohlídce provisorních obydlí v obvodu hlavního města Prahy.

V roce 1926 měla kolonie 24 domů, které byly naskládány ve dvou řadách po vrstevnici kopce. Mezi nimi byla úzká ulička. Na rozdíl od mnoha dalších nebyla Pískovna nikdy kompletně zbourána. Jednotlivé domy však prošly tak výraznými úpravami, že dnes již těžko poznáme charakter původní osady. Ten se změnil zejména na přelomu 90. let a nového tisíciletí. Dnes zde namísto drobných nouzových domků nalézáme klasické moderní rodinné domy, které zabírají parcely třeba i tří původních domků.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích