Prosecká kolonie

  • Status kolonie: zaniklá

  • Poloha: Prosek, mezi ulicemi Měšická a Letňanská

  • Vznik: 20. léta 20. století

  • Zánik: 70. léta 20. století

  • Typ kolonie: 3. typ

  • Největší rozsah: asi 3,6 ha

prosecka-kolonie-domy
Prosecká nouzová kolonie v roce 1939. Snímek: Pražský deník. https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/jak-jsme-zili-v-ceskoslovensku-prosek-ctvrt-delniku-a-vodopadu-20190816.html

Prosecká nouzová kolonie

Prosecká nouzová kolonie byla poměrně velkou a také jedinou rozsáhlejší osadou tohoto druhu na Proseku. Vznikla pravděpodobně ve 20. letech na pozemcích Pražské obce, kde si kolonisté vystavěli více než 150 drobných dvoupodlažních domků až v 8 dlouhých řadách. Její obyvatele tvořili především dělníci, kteří dojížděli za prací do blízkých továren ve Vysočanech. Jak vidno z úvodní fotografie, kolonie měla vlastní koloniál. Dokonce je doloženo působení velkého cyklistického oddílu stejně jako v kolonii Čína.

Celé okolí kolonie se radikálně proměnilo na začátku sedmdesátých let, kdy jsou všechny nouzové domky srovnány se zemí a na jejich místě vznikají dnešní panelové domy. V rámci toho je také zrušeno pokračování Měšické ulice do Letňan a je ukončena nově na křižovatce před panelovým domem. Kromě toho si lze všimnout původního vedení Letňanské ulice, která nyní končí na křižovatce s Proseckou. Jako stopy historie tedy byly dochovány pouze rodinné domy Nového Proseku, které jsou obklopeny hradbou sídliště.

Vývoj kolonie na leteckých snímcích