Pískovna Střešovice

  • Status kolonie: zaniklá

  • Poloha: Střešovice, ulice Pod Bateriemi

  • Vznik: asi 20. léta 20. století

    • Zánik: začátek 80. let 20. století

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 0,2 ha

nouzova-kolonie-piskovna-stresovice-dum
Jeden z domků v kolonii Pískovna Střešovice. Snímek: Archiv Jaroslava Sochůrka in Ryska, Petr. Praha Neznámá II

Nouzová kolonie Pískovna Střešovice

Nouzová kolonie Pískovna Střešovice až do počátku 80. let navazovala zástavbou na malebnou vesničku Staré Střešovice. Už z názvu je patrné, že bychom ji dnes nalezli v místě bývalé pískovny. K dalším takovým koloniím patřily blízká Pískovna Veleslavín a Pískovna v Hrdlořezech. Tato oblast má zajímavou historii jakožto zdroj stavebního materiálu pro Prahu a okolí. Kolonie samotná včetně Starých Střešovic vznikla na místě masivu Střešovických skal a zdejší jeskyně sloužily odedávna jako přechodné provizorní bydlení.

Malá nouzová kolonie přímo shlížela na dnes frekventovanou ulici Na Petřinách. Většina ze souboru 6 domků byla zbourána na počátku 80. let. Na místě posledního z nich vyrostla v tomto tisíciletí rezidence č. 1096/23. O kolonii se v knize Praha Neznámá II zmiňuje Petr Ryska, který fotografie čerpá hlavně z archivu místního rodáka pana Sochůrka. Za upozornění na kolonii děkuji panu Pavlu Toufarovi.

Vývoj kolonie na leteckých snímcích