U Potravní daně (U Akcízu)

  • Status kolonie: zaniklá

  • Poloha: Hloubětín, na místě sídliště Lehovec při Poděbradské ulici

  • Vznik: asi 20. léta 20. století

  • Zánik: kolem roku 1975

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 1,5 ha

nouzova-kolonie-u-potravni-dane-domy
Pohled na kolonii U Potravní daně (U Akcízu) po roce 1950. Snímek: Večerník, František. Hloubětínská kronika. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1757185034372948&set=pcb.1255042924631085&type=3&theater&ifg=1

Nouzová kolonie U Potravní daně

Nouzová kolonie U Potravní daně, jinak také zvaná U Akcízu, byla ze všech hloubětínských kolonií asi tou nejméně známou. Nacházela se při Poděbradské ulici na místě dnešního sídliště Lehovec. Její název pochází od budovy tzv. akcízu, neboli Úřadu potravní daně na čáře. Jednalo se o domy, které byly rozmístěny podél hranic Prahy, a sloužily jako stanoviště finanční stráže. Příchozí do Prahy museli až do roku 1942 platit potravní daň ze zboží, které do města přiváželi. Jedním ze stanovišť pro výběr daně byl právě i hloubětínský akcíz, který mimochodem stojí dodnes.

Na jih a východ od akcízu asi ve 30. letech vyrostla nouzová kolonie z převážně dřevěných domků, jejichž počet byl kolem 60. Osada přečkala až do poloviny 70. let, kdy bylo na jejím místě vystavěno zmíněné sídliště a sportovní areál základní školy.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích