Na Dlážděnce

  • Status kolonie: poslední zbytky

  • Poloha: Troja, v okolí stejnojmenné ulice

  • Vznik: 20. léta 20. století

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 3,4 ha

Nouzová kolonie Na Dlážděnce

Nouzová kolonie Na Dlážděnce byla jediným větším uskupením provisorních staveb na území Troje. Tuto kolonii zmiňuje Stanislav Holubec, který vychází z Referátu o prohlídce provisorních kolonií v obvodu hlavního města Prahy z roku 1926. Tehdy se v okolí ulice Na Dlážděnce nacházelo 12 nouzových staveb. Název ulice, a tedy i kolonie. vychází ze středověké cesty jménem „Dlážděnka“ vedoucí od Vltavy směrem ke Kobylisům, jejíž trasu kopíruje. 

Dle leteckých snímků je poznat, že kolonie byla spíše změtí od sebe různě vzdálených domků, které jsou dnes postupně přestavovány na rodinné domy, čímž se charakter území postupně proměňuje. K posledním zbytkům původní zástavby patří například dům č.p. 16.

nouzova-kolonie-na-dlazdence-dum-16
Dům v ulici Na Dlážděnce č.p. 16. Snímek: Google Maps

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích