Malvazinky

  • Status kolonie: zaniklá

  • Poloha: Smíchov, mezi ulicemi Na Pláni a K Vodojemu

  • Vznik: 20. léta 20. století

  • Zánik: asi 1930

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 2 ha

nouzova-kolonie-malvazinky-domy-1925
Nouzová kolonie Malvazinky v roce 1925. Snímek: Novotný, František. http://benak.info/wp/category/vsechny-prispevky/fotograf-ant-novotny-1881-1939/

Nouzová kolonie Malvazinky

Nouzová kolonie Malvazinky je zajímavá tím, že bývá často zaměňována s vedlejší učitelskou kolonií v ulicích Malá Xaveriova a Přímá. Tento dochovaný soubor staveb však nikdy nebyl nouzovou kolonií, ale jednalo se o domy určené pro státní úředníky učitelského povolání. Skutečná nouzová kolonie se nacházela o trochu dál směrem na východ a na rozdíl od učitelské zanikla pravděpodobně již začátkem 30. let, možná i dříve. Proto ji nemůžeme nalézt na leteckých snímcích, pouze na mapě z roku 1929. Díky ní zjišťujeme, že se nacházela na místě dnešních rodinných domů v ulicích Na Pláni a K Vodojemu.

Kolonie měla podle Karla Teigeho velmi špatnou pověst, ostatně vznikla na městské skládce. Není tedy divu, že její existence měla pouze krátkého trvání. Podle Ctibora Votrubce mezi její obyvatele patřili převážně mladí lidé dělnického původu ze Žižkova nebo z Košíř. Po likvidaci kolonie kolem roku 1930 byli přestěhováni do nově vzniklých obecních domků v kolonii Hliník.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích