Pod Jarovem

  • Status kolonie: poslední zbytky

  • Poloha: Žižkov, křižovatka ulic Malešická a Na Jarově

  • Vznik: asi 20. léta 20. století

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 2,5 ha

Nouzová kolonie Pod Jarovem

Nouzová kolonie Pod Jarovem je málo známá osada tohoto druhu nacházející se na pomezí Žižkova a Malešic při Malešické ulici. Její jméno samozřejmě pochází od pomístního názvu Jarov, který označuje oblast na sever od původní kolonie. Kromě Ctibora Votrubce ji prakticky nikdo nezmiňuje, sporadicky se objevuje na starších mapách. Kolonie postupně zaniká od 50. let a dnes již zbývají pravděpodobně jen 2 výrazně přestavěné domy při Malešické ulici.

nouzova-kolonie-pod-jarovem-dum
Jeden z posledních domů kolonie při křížení ulic Malešická a Pod Jarovem byl zbořen kolem roku 2012. Snímek: Packa. Wikipedie

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích