test HP

Níže následuje seznam všech známých kolonií v Praze rozdělený přehledně podle jejich polohy v Praze. Jsou zde jak dochované, částečně dochované, tak dávno zmizelé nouzové kolonie. Specialitou je je plánovaná, ale nikdy nepostavená obecní kolonie na Chodově

Počet kolonií

Rozhodně se nejedná o kompletní výčet všech nouzových kolonií v Praze. Koneckonců Ctibor Votrubec jich během svého výzkumu v padesátých letech zaznamenal rovných 61. Nepočítal však již zbořené. Jeden z nekompletních výčtů je k nalezení také v tomto článku na Wikipedii. Na mapě níže jsou zobrazeny pouze ty s počtem nad 20 domků. Informace o dalších koloniích jsem proto získával z dalších zdrojů, které uvádím v této záložce

Výzva k doplnění

Celkově se mi podařilo zmapovat více než 40 těchto nouzových kolonií. Za jakékoliv případné doplnění budu určitě rád. Fotografie v rejstříku fungují jako odkazy s proklikem, na jednotlivý záznam o kolonii.

mapa-nouzovych-kolonii-votrubec
Mapa pražských nouzových kolonií od Ctibora Votrubce z článku Ke studiu zanikajících nouzových kolonií na území Československa. Zdroj: Votrubec in Viktorínová 2010