Brumlova cihelna

  • Status kolonie: zaniklá

  • Poloha: Michle, na území dnešního BB Centra

  • Vznik: asi 20. léta 20. století

  • Zánik: asi 50. až 60. léta 20. století

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 4,4 ha

brumlova-cihelna-letecky-snimek-1945
Kolonie v roce 1945

Nouzová kolonie Brumlova cihelna

Nouzová kolonie Brumlova cihelna patří mezi ty méně známé a ostatně i etymologie pomístního názvu Brumlovka se v učených knihách nevyskytuje. Pokud však zabrousíte na facebookovou stránku Mizející Praha, zjistíte, že se do historie Horní Michle koncem 19. století zapsal jistý velkoobchodník jménem Karel Brummel ze Starého Města, který zde koupil cihelnu a také nechal postavit 10 činžovních domů v dnešní Želetavské ulici.

Pravděpodobně ve dvacátých letech se na západ od cihelny dle leteckých snímků rozrostla velmi neuspořádaná ale rozsáhlá kolonie o 75 domcích, které později musely ustoupit přestavbě celého území v 60. letech. Pokud bychom dnes pátrali po zbytcích cihelny nebo samotné osady, nalezneme kancelářské budovy BB Centra a také Severojižní magistrálu.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích