Pod lesíkem

  • Status kolonie: dochovaná

  • Poloha: Záběhlice, ulice Nad Elektrárnou

  • Vznik: 1924

  • Typ kolonie: 2. typ

  • Největší rozsah: asi 0,7 ha

Nouzová kolonie Pod lesíkem

Nouzová kolonie Pod lesíkem představuje úzký pruh domků podél ulice Nad Elektrárnou v katastru Záběhlic. S její výstavbou se započalo roku 1924 a byla tedy první částí komplexu nouzových kolonií v okolí Bohdalce a Slatin. Pozemky místním odprodali statkář Pácal a stavitel Matys.

Dnes navazuje přímo na větší a mnohem známější kolonii Na Slatinách. Svůj název získala podle pomístního jména, které odkazuje na lesík oddělující starou ves Záběhlice od Slatin. Domky se oproti těm v kolonii Na Slatinách vyznačují vyšší kvalitou.

nouzova-kolonie-pod-lesikem-domy
Domy v ulici Nad Elektrárnou č.o. 27 až 33. Snímek: ŠJů. Wikipedie

Kolonie se nám z velké části dochovala do dnešní doby. Jediným výraznějším zásahem do její struktury byla v 90. letech výstavba železniční spojky odstavného nádraží Praha-jih s tratí do Vršovic, kvůli které byly zbourány některé domky v jižní části kolonie při Záběhlické ulici.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích

Pod lesíkem