Pod Bohdalcem (Rafanda)

  • Status kolonie: dochovaná

  • Poloha: Michle, ulice Pod Bohdalcem I až III

  • Vznik: asi 1925

  • Typ kolonie: 3. typ

  • Největší rozsah: asi 4,3 ha

Nouzová kolonie Pod Bohdalcem

Nouzová kolonie Pod Bohdalcem patří do komplexu kolonií nacházejících se společně se Slatinami a Pod lesíkem nedaleko železniční dráhy z Hostivaře do Vršovic. Vznikla ve 20. letech na pozemcích pronajatých Pražskou obcí. 

Je dodnes dochovaná a patří mezi první kolonie na území Prahy. Za celou svou existenci neprošla výraznou proměnou, měnilo se především její okolí, ať už je to výstavba přilehlé malé kolonie čekatelských domů zvaných Sedmidomky nebo východně garáží Vršovice.

Jako alternativní název kolonie, o kterém píše i Karel Čapek, je zmiňován Rafanda. Snad vychází z vesnických poměrů, které zde panovaly. O kolonii se Čapek velmi obdivně vyjadřuje v Lidových novinách. Imponuje mu zejména šikovnost a píle lidí, kteří i přes nepřízeň osudu staví své drobné domky s odhodlaností sobě vlastní: 

nouzova-kolonie-pod-bohdalcem-domy
Domy v nouzové kolonii Pod Bohdalcem. Snímek: Veselka, Martin. Wikipedie

Rafanda je dílo lidu, každý si staví sám svůj domek z materiálu, který se mu podaří sehnat: z beden, z latí, ze staré bouračky nebo z papíru. A protože celá tato čtvrť je teprve ve stadiu embrya, protože se tam o stošest zedničí, tesaří, bednaří, pokrývá, kamnaří a zahradničí na každém domečku, můžete okukovat způsob práce, dokonalost provedení, technické vymoženosti a lásku k věci… Vidíte tu bystré, odhodlané, obratné lidi, kteří si vědí rady a dovedou si pomoci: muži, kteří si chutě hrají na zedníky, tesaře a techniky, hrdí na to, že to dovedou, ženy jež i prkenou boudu vystýlají čistotou a domácí libostí. Rafanda se nestará příliš o hygienu – jen lepší z domků mají na zahrádce záchodky, ale má svou čistotu. Nemá vodu, a jedinou studni na nádraží prý jim chtějí zavřít. Ale Rafanda neuhne, zřídila se sama a poroste dále na svazích Bohdalce. Dejte jim vodu a odveďte splašky, neboť roste tu kus budoucího města. Mnoho zdaru, muži se skutečnými kladivy v rukou a ženy, jež jste rozvěsily záclonky domova kde před týdny byl úhor!

Vývoj kolonie na leteckých snímcích