Na Balkáně

  • Status kolonie: zaniklá

  • Poloha: Vysočany, pravděpodobně na místě panelových domů v ulici Odlehlá

  • Vznik: asi 20. léta 20. století

  • Zánik: přelom 70. a 80. let

  • Typ kolonie: ???

  • Největší rozsah: asi 0,9 ha

Nouzová kolonie na Balkáně

Nouzová kolonie Na Balkáně nese svůj název podle pomístního názvu kopce mezi Vysočany a Žižkovem. Stávala dle leteckých snímků pravděpodobně ve vrchu nad Novovysočanským náměstím nedaleko takzvaných Kloubových domů a Vysočanské noclehárny, která od roku 1926 sloužila jako levné bydlení chudým. Kolonii Na Balkáně zmiňuje Stanislav Holubec jako velmi problémovou. Stěžovali si na ní například obyvatelé rodinných domků stavebního družstva Domov. V žaludku jim ležely zejména hygienické problémy: 

nouzova-kolonie-na-balkane-mapa-1945
Kolonie Na Balkáně v roce 1945

Jelikož nejsou tam zřízeny záchody, konají obyvatelé potřebu v okolí, nebo do nádob, které se opodál vylívají, takže stálé severní větry zanášejí zápach do našich domků. Celé okolí, zejména naše zahrádky a dvorky, zaneseny jsou upotřebeným papírem.

Kolonie zaniká na přelomu 70. a 80. let a na jejím místě jsou postaveny panelové domy v dnešní ulici Odlehlá. Jedinou kolonií s názvem „Na Balkáně“ tak zůstává rozsáhlá zahrádkářská.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích