Na Slatinách (Slatiny)

  • Status kolonie: dochovaná

  • Poloha: pomezí Michle a Strašnic, při ulicích Na Slatinách a Nad Vršovskou horou

  • Vznik: 20. léta 20. století

  • Typ kolonie: 3. a 4. typ

  • Největší rozsah: asi 18,6 ha

Nouzová kolonie Na Slatinách

Nouzová kolonie Na Slatinách nebo jednoduše pouze Slatiny je patrně nejznámější pražskou nouzovou kolonií, kterou proslavily i filmy jako Obecná škola nebo Osvobození Prahy. Kromě toho jedná také o nejrozsáhlejší dochovanou kolonii, a proto ji právem můžeme považovat za historický a vlastně architektonicko-urbanistický unikát, doklad vývoje meziválečné Prahy.

nouzova-kolonie-na-slatinach-domy
Domy v nouzové kolonii Na Slatinách. Snímek: Veselka, Martin. Wikipedie

Slatiny sousedí s dalšími koloniemi v okolí Bohdalce a Záběhlic. Jednou z nich je kolonie Pod Bohdalcem nedaleko Vršovické ulice, která vznikala přibližně ve stejné době. Druhou je kolonie Pod lesíkem, která na Slatiny urbanisticky navazuje. Nachází se ale v katastru Záběhlic a je její předchůdkyní, protože začala vznikat už v roce 1924. Svůj název kolonie získala podle Slatinského potoka, který protéká jižně od ní.

Slatiny se začaly rozrůstat ve 2. polovině 20. let a svůj zlatý čas zažily ve 40. až 50. letech. Nejenom v rámci Prahy se jedná opravdu o neobyčejné místo s ještě zajímavější historií. Na rozdíl od jiných kolonií totiž domky tvořily prakticky soběstačné město, které mělo svůj přívod elektřiny, několik vodních pump a vlastní občanskou vybavenost v podobě holičství, koloniálů, hospody u Řeháků s místním ochotnickým spolkem apod. Zkrátka v kolonii to žilo. 

Bohužel to se začalo postupně měnit od 60. let, kdy postupně sílily snahy kolonii zrušit a místní přestěhovat do nových bytů na sídlištích. Nakonec k tomu i díky změně režimu nedošlo. Nyní však Slatiny čelí další hrozbě v podobě nové urbanistické studie Městské části Praha 10, která počítá se zbořením kolonie. Doufejme, že i tuto hrozbu Slatiny přečkají a zůstanou aspoň částečně zachovány pro budoucí generace.

Vývoj kolonie na mapách a leteckých snímcích